Over de ouderraad

Wij zijn een groep geëngageerde ouders die willen bijdragen aan een betere schoolomgeving. In de ouderraad zijn er ouders die graag meedenken in de kernvergaderingen (zes maal per jaar) en die op de activiteiten de handen uit de mouwen steken. En ouders die om diverse redenen liever enkel en alleen helpen op de activiteiten. Beiden zijn steeds welkom om ons team te versterken. Kortom, ‘Denkouders’ organiseren en helpen mee, ‘Doe-ouders’ steken hun handen uit de mouwen.

Wat doen wij?

Zoals eerder vermeld is er een zestal keer per jaar een kernvergadering. In deze vergaderingen wordt de vooruitgang van de diverse projecten opgevolgd. Daarnaast zijn ook leerkrachten en de directie aanwezig om hun kant van het schoolgebeuren toe te lichten. In deze vergaderingen worden ook pijnpunten en vragen of opmerkingen van bezorgde ouders toegelicht. Indien nodig wordt er dan een actieplan opgesteld om het probleem op te lossen.

Daarnaast worden bij de start van het jaar werkgroepen opgesteld die de acties doorheen het jaar organiseren. Enkele voorbeelden van werkgroepen die de laatste jaren bestonden zijn:

- Werkgroep ‘skoel is cool fuif’,
- Werkgroep ‘Boekenweek’,
- Werkgroep ‘Dag van de Leerkracht’,
- Enz…


Met verschillende acties halen wij gelden op. Dit wordt dan aangewend om zaken aan te kopen die wij als ouder, of als leerkracht nuttig vinden. Zo werden er fietsen aangekocht voor de kleuters, wordt er een bus voor de bos- of boerderijklassen gesponsord,…


Reacties

Populaire posts van deze blog

Alle neuzen in de zelfde richting

Het onderste uit de kan!

Skoel = cool